Tagasi "TEENUSED"


Majandusaasta aruande koostamine

 

Aastaaruande koostamise ja esitamise teenus e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Juriidilistel isikutel on kohustus esitada majandusaasta aruanne kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Aruanne tuleb esitada ka siis, kui ettevõttel ei olnud majandusaastal tegevust.

Mikroettevõtja – 69 . Hinnas sisaldub bilanss, kasumiaruanne ja kuni 3 lisa.

Väikeettevõtja – 159 . Hinnas sisaldub bilanss, kasumiaruanne ja kuni 9 lisa.

Keskmise suurusega ettevõtja – alates 220 /kokkuleppel

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Majandusaasta aruande koostamiseks ja esitamiseks vajame sinu ettevõtte raamatupidamise andmeid pearaamatu või saldoandmikuna. Juhul kui andmed on ebaselged, võib tekkida vajadus andmete sisulisemaks kontrolliks, mis on lisateenus. Loe lisaks Raamatupidaja teenus.

                                                                                                                                                         Võta ühendust Majandusaasta aruandes avalikustatava informatsiooni hulk sõltub ettevõtja suurusest. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt on ettevõtjad jagatud nelja kategooriasse:

Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Väikeettevõtja – äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja–  äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.