Tagasi "TEENUSED"


Statistika aruannete koostamine ja esitamine


Sobib ettevõttele, kes teeb ise ära kõik jooksvad raamatupidamisega seotud tööd, kuid vajab abi aruannete koostamiseks ja esitamiseks Statistikaametile. 

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. 

Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras.   

Kontrolli oma ettevõtte andmete esitamise kohustust Statistikaameti kodulehelt.

Kui vajad abi aruannete koostamisel ja esitamisel, siis võta meiega ühendust, vt  kontaktid

Hind ilma käibemaksuta alates 8 /aruanne